Disclaimer

 

De website Eilandaruba.nl is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis.

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker.

Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Eilandaruba.nl draagt ​​geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Royal plaza
Royal plaza